Privacyverklaring

Doel

Uw gegevens worden - op uw verzoek - uitsluitend gebruikt om te bepalen of u aan de toelatingsvoorwaarden van de BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voldoet.

Als u besluit de gevraagde gegevens niet met ons te delen kunnen wij voor u geen LOGO-verklaring afgeven en kunt u niet deelnemen aan de BIG-opleiding tot gz-psycholoog.

Bereik

De afhandeling van uw aanvraag wordt in opdracht van de vereniging LOGO door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen uitgevoerd. Uw aanvraag is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdopleider, de bureaumedewerkers die belast zijn met de afhandeling van de aanvragen en de beheerder van het systeem.

Uw financiële gegevens worden gedeeld met de crediteurenadministratie van de Radboud Universiteit. Zij dragen zorg voor de financiële afhandeling en zijn gerechtigd een derde partij in te schakelen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. 

De LOGO-verklaring zal op verzoek gedeeld worden met de opleidingsinstelling waar u in het kader van de gz-opleiding heeft gesolliciteerd.

Uw gegevens worden niet gedeeld met een land of instelling buiten de Europese Unie.

Veiligheid

Het systeem van de Centrale Aanmelding is alleen toegankelijk via een beveiligde https-verbinding. De door u ingestuurde gegevens zijn alleen voor u en de behandelaars direct toegankelijk.

Eventuele en potentiële datalekken worden direct gemeld aan de betrokkenen en de securitymanager van de Radboud Universiteit.

Bewaartermijnen

Onvolledige aanvragen en alle bijbehorende gegevens worden 1 jaar vanaf het moment dat u uw account heeft aangemaakt bewaard. Daarna worden alle gegevens gewist en dient u - als u alsnog een aanvraag wilt doen - de procedure (inclusief betaling) volledig opnieuw te doorlopen.

Na afgifte van de LOGO-verklaring worden uw gegevens gedurende een periode van 7 jaar bewaard. 

Indien u verlenging heeft aangevraagd worden uw gegevens wederom voor een periode van 7 jaar bewaard.

Uw rechten in het kader van de AVG

Nadat u bent ingelogd kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en/of downloaden. Middels de reactiemogelijkheden kunt u beroep doen op uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat wij gebonden zijn aan de bovenstaande bewaartermijn van 7 jaar na afgifte van de (verlenging) LOGO-verklaring. U kunt gedurende deze periode geen aanspraak maken op uw recht tot verwijdering of uw eerder afgegeven toestemming intrekken.