Centrale aanmelding GZ

Gemiddelde doorlooptijd: 2 weken

Onze reactietijd op aanvragen, reacties en mail is langer dan u van ons gewend bent.

Zie procedure stroomdiagram voor meer informatie.

Excuses voor het ongemak, we danken u voor uw begrip.


Welkom op de website van de Centrale Aanmelding vLOGO.

Op deze website kunt u digitaal een LOGO-verklaring aanvragen. De LOGO-verklaring heeft uitsluitend ten doel vast te stellen of de kandidaat aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voor de opleiding GZ-psycholoog voldoet. Afgifte van een LOGO-verklaring is daarom uitsluitend mogelijk ten behoeve van het verkrijgen van een GZopleidingsplaats bij een erkende praktijkinstelling. Het reglement is dan ook enkel van toepassing op aanvragen LOGO-verklaring die met dit doel gedaan zijn.


Disclaimer

De beoordeling in het kader van de aanvraag vLOGO heeft uitsluitend betrekking op de gestelde vooropleidingseisen voor deelname aan de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (zie art. 1 lid 2 Reglement LOGO-verklaringen). Het reglement biedt geen ruimte voor het meewegen van eerder verworven competenties. Dat maakt dat de LOGO-verklaring ontoereikend is voor de toepassing in ZPM-kader. Dit is ook besproken met ZPM en schriftelijk door vLOGO medegedeeld aan de NZA. Helaas heeft dit tot op heden nog niet tot een aanpassing van de ZPM-procedure geleid. De invloed die vLOGO heeft op het oneigenlijke gebruik van de LOGO-verklaring is helaas beperkt. Echter in bezwaar of in beroep gaan (met als argumentatie eerder verworven competenties) tegen het niet verstrekken van een LOGO-verklaring vanwege ZPM bij vLOGO heeft geen kans van slagen. Uw beroep zal dan in lijn met de eerdere uitspraak van het College van Beroep vLOGO ongegrond worden verklaard. Heeft u vragen of wenst u uw beklag te doen dan dient u contact op te nemen met ZPM.

Lees voordat u begint het reglement, de voorwaarden, procedure en veelgestelde vragen.

Nieuwe aanvraag starten Inloggen