Centrale aanmelding GZ

Verlenging LOGO-verklaring

Het is nu mogelijk verlenging van de LOGO-verklaring aan te vragen.

U hoeft alleen verlenging aan te vragen als u nog aan de opleiding to gz-psycholoog wilt beginnen.

Als uw gegevens bij ons bekend (en actueel) zijn heeft u inmiddels (of krijgt u automatisch) een uitnodiging om verlenging aan te vragen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar loopt uw LOGO-verklaring wel binnen 6 maanden af, dan vragen wij u contact op te nemen via logoverklaring@ru.nl.

Als u een uitnodiging heeft ontvangen en bent u al wel in opleiding (of u heeft de gz-opleiding inmiddels afgerond), dan kunt u de uitnodiging negeren. Zou u wel zo vriendelijk willen zijn ons via logoverklaring@ru.nl door te geven dat u inmiddels in opleiding bent (of bent geweest) dan passen wij dat ook in onze administratie aan.

Vriendelijke groet,

Team Centrale Aanmelding
E-mail: logoverklaring@ru.nl

 

Welkom!

Op deze website kunt u (digitaal) een LOGO-verklaring aanvragen. De LOGO-verklaring heeft u nodig als u de BIG-opleiding tot gz-psycholoog wilt volgen. Om een aanvraag te kunnen doen heeft u een account nodig.

 

Inloggen met een bestaand account Een nieuw account aanmaken

 

Voordat u begint

Om de LOGO-verklaring aan te vragen, moet u over de volgende documenten te beschikken:

  • doctoraalbul/universitair masterdiploma óf (indien uw diploma-uitreiking nog moet plaatsvinden) een verklaring van de examencommissie waaruit blijkt dat u aan alle opleidingsonderdelen hebt voldaan;
  • cijferlijst of tentamenbriefjes van alle opleidingsonderdelen;
  • bewijsstukken vooropleiding (verklaring-vooropleiding.pdf);
  • bewijsstukken diagnostiek (diagnostiekaantekening NIP of NVO, aantekening testdiagnostiek UM of verklaring-psychodiagnostiek.pdf);
  • verklaring-werkervaring.pdf (indien u langer dan 5 jaar geleden bent afgestudeerd);
  • curriculum vitae; vooropleiding, werkervaring, cursussen.

De procedure is als volgt:

  • Een LOGO-verklaring aanvragen kost € 70,00 (inclusief BTW). Dit bedrag betaalt u door het insturen van een éénmalige machtiging. Aanvragen voor een LOGO-verklaring worden alleen in behandeling genomen wanneer de administratiekosten zijn betaald. U betaalt voor de beoordeling, niet alleen voor de LOGO-verklaring.
  • Op basis van uw aanvraag kijken wij of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet. Als er onderdelen ontbreken of onduidelijkheden zijn met betrekking tot uw aanvraag nemen wij per e-mail contact met u op. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres waarmee u een account hebt aangevraagd. Binnen 2 weken na ons bericht dient u de aanvraag compleet te maken.
  • Wanneer u niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, dient u binnen 6 maanden na ons bericht hierover aan alle eisen te voldoen. U kunt een verzoek tot verlenging van deze termijn aanvragen. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn aan de eisen voldoet, zijn wij genoodzaakt uw aanvraag te verwijderen uit ons systeem.
  • U ontvangt de LOGO-verklaring automatisch binnen uiterlijk 8 weken per e-mail nadat uw dossier compleet is en u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.